AYURVEDIC UKALO FORM

સુરત મહાનગરપાલિકા અને ભારત સરકારના આયુષ મંત્રાલય અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના સહયોગથી સુરત શહેરમાં વિનામૂલ્યે વિતરણ થનાર આયુર્વેદિક ઉકાળા મેળવવા માટેનું સોસાયટી/એપાર્ટમેન્ટ/શેરી-મહોલ્લાઓ માટેનું રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ

* mandatory fields