Skip to main content

e-Magazine

March 13, 2017
  • સુરત મહાનગરપાલિકાનાં વાહક જન્ય રોગ નિયંત્રણ વિભાગ દ્વારા હાલની મચ્છરજન્ય રોગોનાં નિયંત્રણ માટે તમામ સ્તરે સઘન કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે જેના અનુસંધાને તમામ ઝોનમાં આજે તા.૧૧/૦ર/૧૭ ના રોજ મચ્છરજન્ય રોગ નિયંત્રણ માટે ''ડ્રાય ડે'' ની ઉજવણી.
  • માહે જાન્યુઆરી ર૦૧૭ની તા.૦૧/૦ર/૧૭ થી તા.૧પ/૦ર/૧૭ની થીમેટીક ડ્રાઇવ મુજબ તા.૦૪/૦૧/૧૭ તથા તા.૧૧/૦ર/૧૭નાં રોજ '' છીંક ડે '' તથા '' કેન્સર ડે ''ની થીમ નિમીતે સરકારશ્રી દ્વારા તા.૦૮/૦ર/૧૭ના રોજ સ્લમ વિસ્તારમાં મેડીકલ કેમ્પ.
  • સાઉથ ઝોન (ઉધના)માં તા.૦૯/૦ર/ર૦૧૭ ના રોજ ડિમોલિશનની કામગીરી કરવામાં આવેલ જેની વિગત.
  • નામદાર ગુજરાત હાઇકોર્ટના નોટીફીકેશનના આધારે તા.૦ર.૦૧.૧૭ ના રોજ સુરત મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં મોબાઇલ કોર્ટ ( હેલ્થ અને સેનીટેશન ) ની શરૂઆત.
  • યુ.કે ો.ઓની ટીમ સુરત મહાનગરપાલિકા સુરતના મુલાકાતે તા. ૧૪/૦ર/ર૦૧૭ ના રોજ આવેલ હતી. જેમાં લોર્ડ ધોળકિયા હાઉસ ઓફ લોર્ડ ો.ઇલ ઇલીનોર લેઇગ, ો.ઇલ ઇઆન સી લુકાસ, ો.ઇ તથા હેલન હેવુડ, ડે. ચીફ એકઝીકયુટીવ, વિગેરે સુરતની મુલાકાતે.
  • તા.૧પ/૦ર/ર૦૧૭ થી તા.ર૩/૦ર/ર૦૧૭ ના સાયન્સ સેન્ટર સુરત આર્ટ ગેલેરીનાં પ્રથમ માળ પર એસ્ટ્રોફોટોગ્રાફી પ્રદર્શન કરવામાં આવેલ છે. આ પ્રદર્શનમાં એસ્ટ્રોનોમી વિષય અંતરગત આકાશગંગા, સૂર્યમંડળના સભ્યો (સૂર્ય,ચંદ્ર,ગ્રહો,ધૂમકેતુ), તારાસહ રાત્રિઆકાશ, સ્ટારટ્રેલ વિગેરેના ફોટોગ્રાફ પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે.સદર પ્રદર્શનમાં ગુજરાત રાજયનાં ૩૬ ફોટોગ્રાફર દ્ધારા એસ્ટ્રોનોમી વિષય ઉપર આધારિત ૧૭૯ ફોટોગ્રાફસ પ્રદશિત કરવામાં આવેલ છે.
  • ''તમાકુ અને તમાકુ પ્રોડકટના વ્યસનોના છુટકારા માટે તમામ ઝોનના મજુરનાકા પાસે જનજાગ્૬૩જ્ઞક્ષ્ઘસતિ અભિયાન''
વધુ માહિતી માટે ઈ-મેગેઝીન ડાઉનલોડ કરો.