Skip to main content

Recruitment

Jobs opening at Surat Municipal Corporation:
  • (1) Walk-in interview for the post of Assistant Manager (Operations) (2 Posts), Assistant Manager (Security & Vigilance) (1 Post), Supervisor (Security & Vigilance) (2 Posts) on 22.08.2017 (2) Online applications are invited for the post of Route Assistant (30 Posts) (Duration to apply 22.08.2017 to 15.09.2017 - link will be shared on 22.08.2017)

    No of post(s):35 | Last date of application submission:15/09/2017 | Remaining Day(s): 25 day(s)
  • મ્યુ.કોર્ટમાં ચાલતા ફુડ સેફટી એકટ અન્વયેના કેસો, દિવાની કોર્ટોમાં ચાલતા લેન્ડ રેફરન્સ, દિવાની દાવા, વળતરના દાવા, લેબર કોર્ટમાં ચાલતા કેસો, સુરત જીલ્લાની ડીસ્ટ્રીકટ કોર્ટમાં ચાલતી દિવાની તેમજ ફોજદારી અપીલો, ગ્રાહક સુરક્ષાના કેસો, વિવિધ ટ્રીબ્યુનલમાં ચાલતા કેસો, નામદાર ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવતી સ્પે.સી.એ., એલ.પી.એ. અને સર્વોચ્ચ અદાલતમાં દાખલ કરવામાં આવતી એસ.એલ.પી. (સ્પેશ્યલ લીવ પીટીશન) વિગેરે કેસોમાં મહાનગરપાલિકા વતી હાજર રહી કેસો ચલાવવા માટે વકીલોની પેનલ બનાવવા અંગેની જાહેરાત.

    No of post(s):NA | Last date of application submission:24/08/2017 | Remaining Day(s): 3 day(s)