Skip to main content

News and Events

  • સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત સાયન્સ સેન્ટર સુરત ખાતે આગામી વેકેશનમાં મે, ર૦૧૮ દરમ્યાન સમર કેમ્પનું આયોજન (સમર કેમ્પ તારીખ ૦૧.૦પ.ર૦૧૮ થી ૧૦.૦પ.ર૦૧૮)

    View more
  • ફાયનલ ટી.પી. સ્કીમ નં. ૬ (મજુરા-ખટોદરા) માં હયાત ઉધના-મગદલ્લા રસ્તા પર સોસિયો સર્કલ થી નવજીવન સર્કલ(ફાયનલ ટી.પી.સ્કીમ નં.૬ (મજુરા-ખટોદરા) ની હદ) સુધી સુચિત લાઇનદોરી મુકવા બાબત.

    View more