News and Updates

 • [ ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસ વિભાગની વહીવટી કચેરીના સ્થળાંતર બાબત ] - સુરત મહાનગરપાલિકાના ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસ વિભાગની વહીવટી કચેરી તા. ૨૦/૧૨/૨૦૨૧ થી આંબેડકર શોપીંગ સેન્ટરની જગ્યાએથી કતારગામ ફાયર સ્ટેશન, ધોળકિયા ગાર્ડનની બાજુમાં, કતારગામ, સુરત - ૩૯૫૦૦૪ ખાતે સ્થળાંતરીત થનાર છે. જેની જાહેર જનતાએ નોંધ લેવા વિનંતી.

  View more
 • સુરત મહાનગરપાલિકાની અનોખી પહેલ - બીજો ડોઝ લેનાર શહેરીજનો ને વ્યક્તિ દીઠ એક ૧લિટર ખાધ્ય તેલના પાઉચનુ વિતરણ.

  View more
 • કોવિડ-૧૯ થી મૃત્યુ અંગે સત્તાવાર દસ્તાવેજ મેળવવાનું ફોર્મ અને સહાય મેળવવા અંગેનું ફોર્મ.

  View more
 • ૧૮ વર્ષથી વધુ વયના નાગરિકો માટે કોવિશિલ્ડ રસીકરણ કેન્દ્રો (જેમને બીજા ડોઝનો COWIN પોર્ટલ પરથી મેસેજ આવ્યો છે તેમને અગ્રીમતા આપવામા આવશે જેની જાહેર જનતા એ નોંધ લેવી)

  View more
 • Supplying of 2.5 Sq. mm, 6 Core Copper flexible Cable with Waterproof termination cable joint work for submersible pumpsets (for hotel ginger and holly day Inn)

  View more
 • "સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓને અનુદાન ચૂકવવા સંબંધે"- સૂરત મહાનગરપાલિકાએ નાણાંકિય વર્ષ ર૦૨૧ -ર૦ર૨ ના વર્ષમાં જુદી જુદી સ્વૈચ્છિક અને ધર્માદા સંસ્થાઓ જેવી કે પુસ્તકાલયો, વાંચનાલયો, વ્યાયામશાળાઓ, રમતગમતની સંસ્થાઓ, આર્યુર્વેદિક તથા હોમિયોપેથિક દવાખાના અને તેવી અન્ય પ્રવૃત્તિઓ ચલાવવા માટે અનુદાન માટે અરજી મંગાવવા બાબત.

  View more
 • Addendum and Corrigendum - I Bid for Supply, Installation, Configuration and Maintenance of Enterprise Antivirus Solution [DC-ISD-Software-02-21]

  View more
 • સાઉથ ઝોન (ઉધના) - બીમાં સમાવિષ્ટ સચીન, કનકપુર-કનસાડ, પારડી-કણદે, પાલી, તલંગપોર અને ઉંબેરના જુદાં-જુદાં વિસ્તારોમાં રોજેરોજ પાણી પુરવઠાની વાલ્વ ઓપરેટ અને પમ્પ ઓપરેટની કામગીરી કરવા બાબત.

  View more
 • SETC of 40 KVA Diesel Generator with necessary Accessories at Bhathena Health Centre in South East Zone Part-1 Area. (Second attempt)

  View more
 • પશ્ચિમ ઝોન(રાંદેર) વિસ્તારમાં સમાવિષ્ટ સુરત મહાનગરપાલિકાની તમામ નગર પ્રાથમિક શાળા તથા સુમન શાળા ક્રં. ૦૪ માં રીપેરીંગ અને મેઇન્ટેનન્સ (સીવીલ વર્ક) કરવાનુ કામ.

  View more
 • સુરત મહાનગરપાલિકાના પશ્ચિમ ઝોન(રાંદેર)ના કાર્યક્ષેત્રમાં આવેલ કવિ કલાપી લેક ગાર્ડનના તળાવમાં આવેલ કુલ નંગ-૦૪ ફલોટીંગ ફુવારાઓ (ફાઉન્ટેઇન)નું રીનોવશે ન કરી કાર્યરત કરવા તથા વાષિર્ક ધોરણે ઓલ ઇન વન મરામત તથા નિભાવની કામગીરી અન્વયે ભાવપત્રક ભરવા બાબત.

  View more
 • પશ્ચિમ ઝોન(રાંદેર) વિસ્તારમાં સમાવિષ્ટ ટી.પી.સ્કીમ નં. ૧ર(અડાજણ), ફા.પ્લોટ ૧૪૩ ખાતે કાર્યરત સ્પોટર્સ કોમ્પલેક્ષ ખાતે બાસ્કેટબોલ રીંગ ઇન્સ્ટોલ કરવા તથા વિવિધ કોર્ટ માટે નેટની ખરીદી કરવા બાબત. (બીજો પ્રયાસ)

  View more
 • All inclusive Annual Maintenance Contract of UPS Sets installed at various Municipal Buildings for Three Years in Old East (Varachha) Zone.

  View more
 • Repairing/Servicing work of Shutter at Pal TP-74 Sewage Pumping Station, Drainage Department, SMC.

  View more
 • Servicing and required repairing work of ABB make Soft Starter 300 Amp. (No.02) at Khatodara G.I.D.C Sewage Pumping Station of Drainage Dept, Surat Municipal Corporation. ( 2nd Attempt)

  View more
 • Supplying of Electrical Motor Terminal Plate for Head Water Works, Hydraulic Department Surat Municipal Corporation under Annual Rate Contract for 03(Three) years within limit of Rs. 1.00 lac.

  View more
 • નોર્થઝોન (કતારગામ) વિસ્તારમાં આવેલ જુદી - જુદી સોસાયટીઓમાં પાણીની નળિકા નાંખવાના કામે તથા પાણીના નળિકાઓની મરામત કરવાના કામે કરવામાં આવનાર મજુરી કામ સ્થાયી સમિતિ ઠરાવ નં. ૩૭૮/૨૦૨૧ થી ૦૩/૦૬/૨૦૨૧ થી મંજુર થયેલ યુનિટ રેઇટ મુજબ કરાવવા લેખિત સંમતિ પત્રક આપવા બાબત.

  View more
 • Supply of 1500 MM Sluice gate thimble with necessary accessories and Erection of 1500 mm Sluice gate with Thimble at North Umra SPS of Surat Municipal Corporation.

  View more
 • [Revised] EOI for Implementation of Grid Connected Solar PV System Scheme on BRTS Route from "Y junction to Veer Narmad South Gujarat University" for Third party sell or own captive use of Vendor as per the Gujarat Solar Power policy 2021.

  View more
 • Supply of HACH Make Chemicals at Head Water Works, Varachha

  View more
 • શૈક્ષણિક વર્ષ- ર૦ર૧-રર માટે પ્રથમ વર્ષ એમ.બી.બી.એસ.માં સ્થાનિક કવોટામાં પ્રવેશ મેળવવા અંગેની સુચના/ માહિતી. (સુરત મ્યુનિસિપલ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ મેડીકલ એજયુકેશન એન્ડ રીસચ - સ્મીમેર)

  View more
 • સુરત શહેરમાં ફાયર સેફટીની સુવિધા ન ધરાવતી હોસ્પિટલોની યાદી.

  View more