Please scroll/drag below block to view whole data

Details Of City Limit Extension & Population

Year Area Sq. Km. Extension of City Limit Reso. No. / Notification No./Date Name of Area Total Population Remarks
Area
Sq. Km.
Area
Sq. Km.
Total S.C. S.T.
1961 8.18      (1to12)   Wards & TPS -1&2   -   8.18 2,88,026 13,232 17,664 Borough Municipality [Census Year]
1963 Vide Govt. Reso. No.  MBR/1262/ 1541/L, Dt.21-03-63 T.P.S. 3 to 9 13.77 21.95        
1966 21.95 Vide Govt. Notification No.KP/771/SMC/1066/ 5618/p. Dt.05-ept.,1966     -     - Surat Borough Municipality Converted into S.M.C. from  01/10/1966
1970   Vide Govt. Notification No.KP/1807/SMC/1267/8/85. Dt.16-01-70 Rander- Adajan 11.85 33.8     -  
1971 33.8     - 33.8 4,71,656 21,541 32,444 [Census Year]
1975   Vide Govt. Notification No.KP/7570/SMC/1273/1704/P. Dt.28-03-75 Tunki,  Siganpor,  Dabholi,   Ved,     Katargam, Fulpada, Kapadra 21.76 55.56 - - -  
1981 55.56     - 55.56 7,76,583 38,909 48,411 [Census Year]
1986   Vide Govt. Notification No.KV/87/86/S.M.C./ 669/4424/P Dt.15-03-86 Nanavarachha,  Karanj,Piplod, Umra,Althan, 55.6 111.16 - - -  
Bhatar,Majura(p),
Bamroli(p),
Pandesara,
Udhna,Bhedvad
Bhestan,Dindoli(p)
Limbayat,
Anjana(p),
Umarwada,
Dumbhal,
Magob(p),
Jahangirabad,
Jahangirpura.
1991 111.16     - 111.16 14,98,817 65,118 70,955 [Census Year]
1994 112.28 Vide Govt. Notification No.KV/562/94//SMC/8090/825/P Dt.15-11-94 Vadod  (P )    [0.696 Sq. Km.]  Pisad [0.428 Sq. Km.] 1.12 112.28 14,99,560 65,118 70,960  
2001 112.28     - 112.28 24,33,835 86,575 86,400 [Census Year]
2006 146.456 Vide Govt. Notification No.KV/26/2006/SMN902006/410/P Dt.14-02-2006 Amaroli 0.413 17138 884 702
Chhapara Bhata 2.962 23415 1923 1519
Godadara 2.968 23234 337 840
Parvat  2.121 20693 438 1155
Bamroli  5.333 34592 394 661
Puna 7.331 119092 1073 2331
Un 3.516 28820 303 671
Kosad 9.532 28663 1760 2859
34.176 146.456 2729482 93687 97138
2006 326.515 Vide Govt. Notification No.KV/212/2006/SMN902006/410/P Dt.21-07-2006 Rundh 3.652 2155 58 165
Magdalla 2.299 5257 107 504
Vesu 8.99 6251 517 1100
Bharthana – Vesu 2.194 1920 56 1010
Vadod 3.77 13763 279 75
Dindoli 5.197 13014 212 1430
Magob 1.496 5755 179 527
Simada 2.602 3345 122 59
Sarthana 3.309 237 14 182
Motavarachha 9.042 7704 392 1730
Utran 2.916 12894 956 1829
Variyav 22.596 14003 1533 2906
Pal 6.045 11165 585 1238
Palanpor 3.008 11496 699 648
Gaviyar 4.061 2449 15 303
Vanta 1.531 661 3 4
Dumas 20.577 6868 210 567
Sultanabad 4.491 3263 87 1189
Bhimpor 6.389 7553 69 30
Abhava 21.96 2881 82 244
Khajod 16.392 1434 119 2
Sarsana 2.014 849 10 46
Bhimrad 2.402 1257 60 160
Sonari 1.294 498 0 1
Jiyav 5.734 1550 33 64
Gabheni 12.46 6321 170 112
Budiya 3.638 2349 18 54
180.059 326.515 2876374 100272 113317
2011 326.515     - 326.515 4466826 1,05,572 1,35,215 [Census Year]
2020 461.359 Vide Govt. Notification No.KV/46 of 2020/SMN902019/9933/P Dt.18-06-2020 Sachin 3.55 28102 527 2267
Kansad 6.98 28327 569 1751
Segva Syadla 2.38 805 4 472
Vasvari 2.99 949 112 465
Gothan 6.35 3035 156 960
Umra 4.24 2233 104 1319
Bharthana – Kosad 4.31 5679 49 601
Pardi Kande 1.30 9167 296 875
Talangpor 3.62 11417 135 593
Pali 1.67 7325 0 896
Umber 8.92 1704 134 401
Kandi Faliya 0.21 976 0 75
Bhatpor 2.284 3449 0 948
Bhatha 8.83 5122 63 2072
Ichaapor 2.27 12097 299 1225
Bhesan 5.58 2195 8 414
Okha 2.91 63 0 0
Vankala 3.46 277 0 0
Vihel 1.16 0 0 0
Chichi 1.87 0 0 0
Asarma 1.63 0 0 0
Kathodara 5.45 2625 197 692
Valak 3.31 2153 24 392
Velanja 6.22 2550 170 975
Abrama 10.32 2682 124 1356
Bhada 4.59 1770 71 764
Kathor 11.07 13783 721 1791
Khadsad 2.81 1044 0 332
Laskana 3.88 15318 439 785
Saniya-Hemad 3.24 3964 159 1643
Pasodra 3.39 860 14 481
Kumbhariya 2.85 5824 260 927
Saroli 1.99 3063 167 735
135.634 462.149 4645384 4802 26207