Community Halls

Community Hall Of East Zone A(Varachha)

# Name Address Phone
1 Kapodra Multipurpose Hall T.P 16,Kapodra F.P 49 Sagar Society Varachha 2547750, 2548365, 2551363 Ext. 235
2 Dr. Syama Prasad Mukharji Community Hall T.P 53,F.P. 84 Nr. D.R. World,Magob-Dumbhal Magob 2547750, 2548365, 2551363 Ext. 235
3 Vallabhcharya Community Hall T.P. 15,F.P. 111/1 Phoolpada-Vallabhcharya Road,Hirabaug Varachha 2547750, 2548365, 2551363 Ext. 235
4 Lambe Hanuman Party Plot T.P 4 Matavadi Nr. Sadhana Society,L.H. Road Varachha 2547750, 2548365, 2551363 Ext. 235
5 Dr. Syama Prasad Mukharji Party Plot T.P 53,F.P. 84 Nr. D.R. World,Magob-Dumbhal Magob 2547750, 2548365, 2551363 Ext. 235