Civic Center

City Civic Center Of South East Zone (Limbayat)

# Name Address Phone
1 South East(Limbayat) Zone Civic Center South East Zone Office, Model Township Road, Behind Vatika Township, Dumbhal, Surat 233190-03-04-05, 2310685
2 Rustam Park (Maruti) Civic Center Shahid Bhagatsingh Chawk, Rustam Park, Maruti Nager, Limbayat, Surat 2270485
3 Dindoli Civic Center Beside Ishwarpura Health Center, Nr. Prathamik School, Navagaam-Dindoli Road, Limbayat, Surat 2907030
4 Godadara Civic Center Sanklit Ward Office, Opp. Samladham Soc., Mansarovar Soc. Road, Godadara,Surat -
5 Devadh Civic Center Near Ghyam Jyoti Vidhyalaya, Maharana Pratap Chock, Devadh Main Road, Surat 2907030
6 Kumbharia Civic Center Kumbharia Gram Panchayat Office, Kumbharia Gam, Surat -