Civic Center

City Civic Center Of East Zone - B

# Name Address Phone
1 Nana Varachha Civic Center Near Gajanand Complex, Nana Varachha, Surat 0
2 East Zone B (Sarthana) Civic Center East Zone B (Sarthana) Office, Sarthana, Surat
3 Kathor Civic Center Kathor Nagrik Suvidha Kendra, Kathor Gram Panchayat office, Kathor, Surat
4 Mota Varachha Civic Center Mota Nagrik Suvidha Kendra, Behind Mota Varachha Health Center, Mota Varachha, Surat
5 Pasodara Civic Center Pasodara Nagrik Suvidha Kendra, Pasodara Gram Panchayat office, Pasodara, Surat
6 Laskana Civic Center Laskana Nagrik Suvidha Kendra, Laskana Gram Panchayat office, Laskana, Surat